Kezeljük a közös lábmetszést. Verstani alapismeretek

Verstani alapismeretek

A versritmus A ritmus összemérhető egységek szabályos váltakozása. Mind a természetben tengervíz hullámzása, csillagok járása, szívdobogásmind az emberi tevékenységben járás, beszéd, munka ott rejlik a ritmikusság esélye.

kezeljük a közös lábmetszést

A művészetben is otthonos a ritmus zene, tánc, ének, költészet stb. A művészi ritmust szabályozott változatosság jellemzi. A nyelvi ritmusok beszédritmus, prózaritmus egyike a versritmus. Gazdag jelentésű szó, hiszen magába öleli a versdallamot is, a rímet is, figyelmes a hangzás minden rétegére.

Uploaded by

Ezen belül általában mértéket metrumot is alkalmaz. A mért szótagok alapján három kezeljük a közös lábmetszést verselési rendszert ismer a magyar nyelvű költészet, ezek a hangsúlyos-ütemező, az időmértékes-verslábazó és a szimultán verselés ebben egyidejű ütemezés és verslábazás érvényesül. Ezek kötött verselési rendszereink. Versmérték nélkül érvényes még egy verselési rendszer, a szabadvers, amely a mértékes-kötött versektől eltér, versritmusa azonban elhatárolja a beszédritmus igen laza kötelmeitől.

A verstan a verselési rendszerekkel foglalkozó tudomány, általános iskolában ezek alapelemeivel ismerkedünk.

Much more than documents.

A versmértéktől független ritmikai tényezők köréből - gyakori és élénk hatású szerepük miatt - a rímek nyernek kiemelt figyelmet.

A versritmus mindig a hangzó vers ritmusa! Ha olvassuk a verset, ritmusát belső hallásunk hangzó ritmusként érzékeli. A János vitéz verselése szótagszámtartó.

kezeljük a közös lábmetszést

Rövidebb szünet a félsorokban is. A felező tizenkettes tehát négyütemű.

Síoktatás az Ozone Skiing módjára

A szabályos felezést főmetszet biztosítja, a hatszótagú félsorokat mellékmetszetek tagolják. A négysoros versszakokban itt minden sorpár rímel, hiszen a sorvégi magánhangzók is, mássalhangzók is azonosak, teljes- vagy tisztarímek ezek.

Uploaded by

Ha a magánhangzók azonosak a rímben, kezeljük a közös lábmetszést mássalhangzók pedig csupán valamely nyelvi szempontból hasonlók, akkor asszonánc-rímről beszélünk. Az ütem a hangsúlyos verselés mértékegysége, általában szótag méretű, ritkán 6 szótagú. Élhangsúlyos magyar nyelvünkben az ütem első szótagja hangsúlyos, ehhez mérve az ütem többi szótagja hangsúlytalan.

A hangsúlyos-hangsúlytalan szótagrend miatt a hangsúlyos - ütemező - versmérték mindig ereszkedő lejtésű.

kezeljük a közös lábmetszést

A hangsúlyos-ütemező verselés jellemzi valamennyi népköltői alkotásunkat, de sok-sok műköltői alkotást is, mint például Petőfi János vitézét.

Milyen is tehát a János vitéz verselése?

Much more than documents.

Válasz: párrímű felező tizenkettes. Egy sor a harmadik kétütemű hetes.

kezeljük a közös lábmetszést

Az ütemek száma és a sor szótagszáma alapján neveztük meg a versmértéket ebben a hangsúlyos-ütemező verselésű kis költeményben. Az ötszótagú sorokban szinte ütemvégletek találkoznak, hiszen a legkisebb szótagszámú ütem e sorok második üteme, a sorok első üteme pedig csaknem a legnagyobb szótagszámú 4- hiszen 5 és 6 szótagú ütemek ritkán fordulnak elő.

Verstani alapismeretek

Közvetlen tanulság, hogy a nagyobb szótagszámú ütem megelőzi a kisebb szótagszámút, ez a harmadik sorra is igaz, általános törvényszerűség a hangsúlyos verselésben, a sorok vagy felezőek, vagy a több szótagszámú ütem megelőzi a kevesebb szótagszámút. Ugyanakkor nyelvi tény, hogy minden sor ütemét, minden ütemét nagyjából azonos idő alatt ejtjük ki, ezt nevezzük ütemegyenlőségi törvénynek.

kezeljük a közös lábmetszést

Ebből következik, hogy a nagyobb szótagszámú ütemet gyorsabban, a mellkasi ízületi gyulladás kezelése szótagszámút lassabban mondjuk ki. Az idézett versben a költő mindezt azzal is fokozza, hogy a 4 szótagú ütem minden szótagja rövid: rövid magánhangzót csupán egy mássalhangzó követ.

Az egy szótagú ütemek magánhangzója itt hosszú.

  • Verstani alapismeretek
  • Szerkesztők És Szerzők Kézikönyve

A János vitézben a sorvégi rím párrím aabbmost elemzett versünkben bokorrím aaa egy idegen rímmel x : aaxa. Weöres Sándor híres verse a Bóbita A tündér.

Much more than documents.

Mit tudnánk mondani verseléséről a fentiek alapján? Egyelőre ennyi Megjegyezzük, hogy a kétütemű nyolcast a hangsúlyos verselésben felező nyolcasnak nevezzük. Petőfi Sándor Nemzeti dal című versében a sorok nagy többsége felező nyolcas. Minden versszak nyolc sorból áll.

Verstani alapismeretek

Az első négy sor ezekben párrímes felező nyolcas általában, a másik négy sor félrímes szótagú sorkapcsolat, a nyolcasok itt is feleznek. A három szótagú sorok beszövése a nyolc szótagúak közé kiemeli az esküszünk ismétléssel is fokozott erejét. Mértékegysége az ütem, ennek mindig első szótagja a hangsúlyos.

kezeljük a közös lábmetszést

Rendszerint szótagból áll, ritkábban szótag is lehet. A magyar hangsúlyos verselés ütemező verselés.

Hasznosmegbeszélések